WSPIERANIE OSP - Nowa Energia

Idź do spisu treści

Menu główne:

WSPIERANIE OSP

NASZE DZIAŁANIA

Stowarzyszenie Mieszkańców „Nowa Energia”  złożyła petycję w sprawie
 Zintensyfikowania działań Wójta zmierzających do doposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy w miejsce wycofanego z użytkowania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w czerwcu 2017 r.
 Podjęcia uchwały intencyjnej przez Radę Gminy Miedźna w zakresie kwoty, jaką Gmina Miedźna zamierza przeznaczyć na pozyskanie nowego samochodu pożarniczego.
 Kolejno, w konsekwencji podjęcie uchwał przez Radę Gminy Miedźna w przedmiocie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 oraz zmiany uchwały WPF na 2017 r., w związku
z przeznaczeniem konkretnej kwoty na pozyskanie samochodu opisanego w pkt. 1.
Mimo powagi sytuacji związanej z bezpieczeństwem mieszkańców Woli, czego dowiodły późniejsze wydarzenia pożarowe, władze Gminy Miedźna z niechęcią i ociąganiem podchodziły  do tematyki pozyskania opisanego powyżej samochodu. Na to przynajmniej wskazuje zajęte stanowisko w sprawie petycji, wypowiedzi Wójta w tym temacie oraz fakt, iż sprawa została częściowo załatwiona dopiero w sierpniu 2018 roku!
Presja, presja i jeszcze raz presja. Tylko to poskutkowało. Strażacy, portal Wolanie.info i Nowa Energia wypracowali wspólnie ogromny nacisk. Pan Tarnowski nie miał wyjścia. Natomiast wariant z którego skorzystał dla przeciętnie ambitnego gospodarza gminy byłby raczej wyjściem awaryjnym, aniżeli jakimkolwiek sukcesem.
Pominąwszy sprawę wozu warto pamiętać, że to Jan Słoninka wnioskował do Radnych i do Wójta
o rozpoczęcie wypłat ekwiwalentu za wyjazdu druhów do działań strażackich. Wójt w tym zakresie przez wiele lat nie realizował uchwały Rady Gminy.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego