UNIWERSYTET III WIEKU (UTW) - Nowa Energia

Idź do spisu treści

Menu główne:

UNIWERSYTET III WIEKU (UTW)

NASZE DZIAŁANIA

Nasz przedstawiciel Jan Słoninka co najmniej kilkukrotnie wnioskował o kompleksowe zagospodarowanie potencjału pokolenia Seniorów. Naszą diagnozę potrzeb w tym zakresie tylko potwierdziła Strategia Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2016-2023.
Za ten dokument Urząd Gminy zapłacił podmiotowi zewnętrznemu niebagatelną kwotę 50 000,00 zł, podczas gdy My nieodpłatnie położyliśmy ją gotową na stół.  Jak się można domyślać, nie powiedziano nam prostego „dziękuję”.
Nie mniej idąc dalej Jan Słoninka zdobył dużą wiedzę na temat uwarunkowań organizacyjnych dla utworzenia Uniwersytetu III wieku, które jak najbardziej było i jest nadal w zasięgu. Przekonywał
do tego zarówno Wójta, jak również Radnych.
Zaprosił jedną z czynnych działaczek z Koła Gospodyń Wiejskich (panią Łucję) do wspólnej wizyty w jednej z uczelni wyższych. Przeprowadził bardzo merytoryczne rozmowy. Uczelnia złożyła gminie swoją ofertę. Jednak barierą stał się opór Wójta. Rada Gminy również nie wykazała zainteresowania.  
Ostatecznie jednak wdrożono w Naszej Gminie coś na kształt UTW. Pan Taranowski porozumiał się z inną lokalną organizacją, której niektórzy członkowie niewątpliwie z nim sympatyzują. Tym nie mniej  projekt UTW zaczął swoje życie w nieco innej formule.  
Jest jeszcze dużo do zrobienia w tej materii ale ważne, że postulat „Nowej Energii” został zrealizowany nawet w tej skąpej formie. Uznajemy, że to na dobry początek i tak sporo.
Tak czy siak udało nam się wpłynąć na realizację naszego wyborczego postulatu nie sprawując żadnego mandatu. Siła presji i celności argumentów zrobiła swoje!

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego