GMINNY FORD - Nowa Energia

Idź do spisu treści

Menu główne:

GMINNY FORD

NASZE DZIAŁANIA

Przedstawiciel Stowarzyszenie Mieszkańców „Nowa Energia” Mirosław Jaroszewski z racji wielu sygnałów mówiących o przypuszczeniach, że gminny ford może być używany przez Wójta Taranowskiego do celów prywatnych złożył wniosek, aby samochód Urzędu Gminy Miedźna oznakować stosownym herbem i napisem. Także poprosił o zbadanie, czy samochód jest używany zgodnie z przeznaczeniem, ponieważ został zakupiony i utrzymywany jest ze środków publicznych, czyli naszych. Nadto wnioskodawca optował, że takie oznakowanie samochodu jest promocją gminy samą w sobie wszak pod warunkiem oczywiście, że użytkowany jest w miejscach rzeczywistych służbowych pobytów Wójta.
I tym razem większość Radnych nie zainteresowała się przejrzystością w dysponowaniu mieniem gminnym, jak również promocją gminy za pomocą samochodu służbowego, którego na co dzień używa pan Taranowski. Za to Radni ustalili,  że samochód używany jest zgodnie z jego przeznaczeniem. W ich ocenie Wójt ma prawo zatrzymywać się pod różnymi sklepami, żeby zakupić sobie np. butelkę wody.  Taka sytuacja.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego