DUŻE PIENIĄDZE DLA WÓJTA - Nowa Energia

Idź do spisu treści

Menu główne:

DUŻE PIENIĄDZE DLA WÓJTA

NASZE DZIAŁANIA

Historia ekwiwalentu za urlopy, jaki pan Taranowski już zwyczajowo, choć wbrew stanowisku prawnemu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach od wielu lat pobiera z kasy gminnej, czyli mówiąc wprost, z naszych pieniędzy.
Do tej pory za wszystkie swoje minione kadencje pobrał kwotę 145.340,49 zł. Rzekomym powodem nie wybierania przez pana Taranowskiego urlopu jest brak zastępcy, co z naiwną wyrozumiałością traktuje wielu Radnych. Tymczasem  sprawa jest bardzo prosta. Brak zastępcy absolutnie nie uzasadnia takiej praktyki.
Dowiedzieliśmy się przy tym, że ten system „dorabiania” do pensji jest szczególnym przywilejem Wójta naszej gminy. Inne osoby zatrudnione w UG Miedźna są skutecznie obligowane do wybierania swoich urlopów.  
Stawianie wymagań innym, których nie stosuje się względem samego siebie zakrawa o hipokryzję. Jak można w takich warunkach skutecznie i pozytywnie motywować do pracy  podległy zespół?
Jan Słoninka czynił wiele, aby Radni wywierali na pana Taranowskiego stosowną presję i aby do tego typu sytuacji więcej nie dochodziło. Zresztą echo po upublicznieniu tej informacji było jednoznaczne. Mieszkańcy byli tym oburzeni. A jak bardzo się postarali się nasi Radni?
Otóż Nowa Energia ustaliła, że opisana praktyka nadal ma miejsce. W bieżącej kadencji (za lata 2015, 2016, 2017) ilość niewykorzystanego urlopu przez Wójta Gminy Miedźna wynosi 54 dni (informacja na dzień 20 lipca br.), a przysługuje mu także urlop za ten rok, proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy. Zatem ogólnie dni może być jeszcze więcej niż te uzbierane 54. Każdy dzień niewybranego urlopu to pieniądze publiczne wydatkowane ze środków gminy, czyli naszych!
Szanowni Mieszkańcy, ile zapłacimy temu Panu tym razem za mijającą kadencję?


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego