EDUKACJA WÓJTA I RADNYCH - NASZE DZIAŁANIA - Nowa Energia

Idź do spisu treści

Menu główne:

EDUKACJA WÓJTA I RADNYCH

Opublikowany przez NE w INTERWENCJE I OSIĄGNIĘCIA · 12/9/2018 18:51:21
Tags: NE

Jan Słoninka ustalił, że Wójt Gminy Miedźna zaniedbał swoje obowiązki w wykonywaniu zadań w zakresie przygotowania w ustawowym terminie tj. do dnia 31 marca 2016 roku projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Miał obowiązek przedstawić ów projekt programu, o którym mowa w Ustawie z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 1997 Nr 111 poz. 724 z póź. zm.) i przekazać do zaopiniowania:
1)  Właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;
2) Organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy;
3) Dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.

Uchybienie Wójta doprowadziło do  nieuchwalenia przez Radę Gminy Miedźna w terminie przedmiotowego programu.  Pracę nad tym programem podjęto dopiero po zdecydowanej reakcji Jana Słoninki.  
Pytanie otwarte, mieliśmy do czynienia z lekceważeniem przepisów przez Wójta czy brakiem serca dla zwierząt?
Rada Gminy oczywiście usprawiedliwiła Wójta kolokwialnie ujmując w stylu „ale nic się nie stało”.
Tymczasem wbrew pozorom taki program jest ważny dla mieszkańców w kontekście zagrożeń płynących ze strony wałęsających się zdziczałych i bezpańskich zwierząt.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego